Pricelist


Tarifni plan Dozvoljeni broj oglasa Dozvoljeni broj slika u oglasu Cena (EUR) Trajanje paketa
Free 1 2 Besplatno Neograničeno
Start 3 3 2 30 dana
Premium 10 5 5 30 dana
Loyalty 50 10 100 1 godina

 

Označi kao specijalnu ponudu:

Tarifni plan Broj specijalnih ponuda Cena (EUR) Trajanje paketa
Start  1 3 30 dana
Premium 3 7 30 dana
Loyalty 10 20 30 dana

 

Uvek na vrhu listinga kada je podrazumevano sortiranje izabrano :

Tarifni plan Broj pozicioniranih oglasa Cena (EUR) Trajanje paketa
Start  1 5 30 dana
Premium 3 11 30 dana

 

Istaknuta reklama:

Tarifni plan Cena (EUR) Trajanje paketa
Početna strana - Gornji/Donji deo strane 20/10 30 dana
Listing - Gornji/Donji deo strane 30/15 30 dana
Vesti/Članci/Recenzije/Q&A - Gornji/Donji deo strane 20/10 30 dana
Snimanje objekta dronom i reklama na sajtu 100 30 dana

There are no comments yet

^ Go up